Posoudit dotaci

LEGISLATIVA CO NÁS ČEKÁ

Dotace hradí 70-75% způsobilých nákladů na kotle spalující uhlí.

Ekodesign - pro přiznání dotace na nový kotel je nezbytné, aby tento splňoval ekologickou normu pod označením Ekodesign.

V polovině října 2014 proběhlo závěrečné jednání a hlasování regulačního výboru pro Ekodesign o podobě výsledných parametrů části Směrnice o Ekodesignu. Ta určuje, jaké parametry musí
splňovat kotle a interiérová topidla uváděná na trhy Evropské unie.

Pravidla pro Českou republiku určuje kombinace Zákona o ochraně ovzduší č.201/2012 Sb a Směrnice o Ekodesignu č.2009/125/ES

Mikro-energetická opatření musí být realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií
C a lepší.

Od 1.1. 2014 je zakázán prodej kotlů 1.a 2.emisní tříy. V praxi by již nemělo být možné takový kotel koupit.

Od 1.1. 2017 jsou nařízeny povinné revize kotlů, včetně emisní třídy. Do konce roku 2016 je povinná první kontrola a následně každé dva roky.

Od 1.1. 2018 platí zákaz prodeje kotlů 3.emisní třídy. Legálně půjde zakoupit pouze kotle 4.emisní třídy a vyšší.

Od 1.1. 2020 platí zákaz prodeje kotlů 4.emisní třídy. Legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5.emisní třídy.

Od 1.1. 2022 platí ZÁKAZ prvozování kotlů 1. a 2. emisní třídy. Nerespektování nařízení je sankcionováno pokutou 50.000,-Kč. Bez ohledu na to, kdy a jak byly pořízeny.

 

 

© 2015 www.kotlenadotaci.cz